Kan jeg kræve aflæsning af varmemåler ved fraflytning?

Jeg skal fraflytte min lejlighed pr. 1/6 1997. Lejligheden er en del af en ejendom, hvor der skal udarbejdes varmeregnskab for hele ejendommen for at opgøre lejlighedens andel. Ulejeren benytter resten af ejendommen.

Der udarbejdes normalt varmeregnskab én gang om året. Spørgsmålet er så, om jeg kan kræve, at varmemålerne bliver læst af ved min fraflytning, og hvordan jeg griber det an, hvem skal betale for aflæsningen og opgørelsen osv?

Svar:

I selve lejeloven er der ikke en direkte hjemmel til at kræve aflæsning af varmemålere ved fraflytning. Men det følger af almindelig sædvane, at du for egen regning kan få foretaget en aflæsning - og dermed få opgjort din samlede varmeudgift i lejeperioden.

Meddel eventuelt udlejeren, at du ønsker varmemålerne aflæst, og at du er indstillet på at betale for aflæsningen.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund