Brevkasse 100: Aktuelle emner Aktuelle Emner

Computere og IT

Domstole og retssager

Dronningen

DSB

Folkekirken

Foreninger

Hunde

Indfødsret

Krænkelse af privatlivets fred og chikane

Medielicens

Offentlige myndigheder

Ophavsret og "copyright"

Opholdstilladelse

Personnumre

Sundhedsvæsenet

Andre spørgsmål


Computere og IT

Må skole uploade film, hvor vores søn medvirker, uden vort samtykke? Kan alle og enhver få oplyst IP-adressers ejermænd?
Må man opstille webcamera på sin arbejdsplads til overvågning af egne madvarer? Må man offentliggøre andres IP-adresser på nettet?
Hæfter jeg for min søns ulovlige download af musik? Kan min arbejdsgiver tvinge mig til at få en elektronisk lønseddel?
Må man lægge sit private fotoalbum ud på nettet? Er tilbud på internettet bindende?
Må danske internetportaler opfordre til skattesnyd og andre ulovligheder? Må man gå på Internettet via andres trådløse netværk?
Har man eneret til et navn, hvis man ejer et domænenavn? Kan jeg kræve en brugsvejledning ved køb af en harddisk?
Hvordan slipper jeg for uønskede e-mailreklamer? Må jeg linke til en warez-side?
Må jeg låne ting fra andres hjemmesider, hvis jeg angiver kilden? Kan jeg kræve at få mit efternavn som domænenavn?
Hvor kan jeg anmelde en CD-pirat? Må jeg tage en kassettebåndskopi af en CD med min datter?
Må en arbejdsgiver lægge medarbejdernes navne og adresser ud på internettet? Må man kopiere billeder fra internettet?
Er det lovligt at sælge "brugt" software? Skal man have tilladelse til at lave links til andre hjemmesider?
Må arbejdsgiver lægge fotos af de ansatte på intranet? Må jeg udgive midi-filer på Internettet?
Må jeg benytte andre firmaers logoer på min hjemmeside? Skal jeg finde mig i at få min PC leveret med en CD-rom med Windows 95 på fransk?
Copyright til software Modem ødelagt af lyn
Må jeg videresælge licens til EDB-program? Må skolen overvåge min brug af skolens Pc'er?
Må min chef læse mine private e-mails? Må skolen offentliggøre på internet, hvornår jeg er til møde?
Ulovligt internet-besøg? Må man kopiere andres internet-sider?

Dronningen

Har dronningen valgret?
Kan dronningen udstede love? Hvilken magt har Dronningen?

DSB

Må en togkontrollør holde mig tilbage, når min pung og min billet er blevet stjålet?
Skal jeg betale kontrolafgift til DSB, når jeg har glemt mit abonnementskort? Kan jeg få erstatning for mit tab som følge af DSB's forsinkelser?
Hvordan bliver jeg slettet i DSB's registre? Må man køre sort med DSB, når billetautomaten ikke virker?
S-togs bøde fra DSB Hæfter jeg for ubenyttede DSB-billetter, der er forsvundet hos postvæsenet?

Hunde

Må vi lufte vores hund på private græsarealer ud til fortovet? Skal hunde føres i snor?
Er bruger af pighalsbånd til hunde lovlig? Er det tilladt at have sin hund bundet?

Offentlige myndigheder

Kan man kræve aktindsigt hos en kommunal forsyningsvirksomhed? Kan jeg få lov til at læse obduktionsrapport fra min mors selvmord?
Hvor længe må kommunen være om at give mig aktindsigt i kloakprojekt? Kan vi få aktindsigt i notat om Tårnby Kommunes udskiftning af Amagerbanken som hovedbankforbindelse?
Hvor skal man være tilmeldt i folkeregistret, når man er hjemløs og uden bopæl? Har man pligt til at oplyse sit navn til politiet?
Kan skolen give min lillesøster i 7. klasse eftersidning, fordi hun kom for sent? Skal udformningen af et byvåben godkendes af Indenrigsministeriet?
Må skole konfiskere elevernes mobiltelefoner? Har vor skoletrætte søn på 15 år pligt til at gå i 9. klasse?
Kan kommunen nægte at tilbyde os deltidsplads i dagplejen? Skal man have en fast folkeregisteradresse?
Kan jeg få aktindsigt i min sygehusjournal? Kan posthuset nægte at købe mine ubrugte frimærker tilbage?
Hvad indeholder tingbogen af oplysninger? Må kommunen udlevere mit cpr-nr. til et postordrefirma?
Kan hjemmehjælpen forbyde fru Hansen at holde kat? Må man optage en samtale og bruge den som bevis?
Er der strengere regler for statslige aktieselskaber? Er kommunes samkøring af registre lovlig?
Kan jeg få aktindsigt i min afdøde morbrors journaler? Hvor lang tid må kommunen trække min pensionssag ud?
Må hjemmeplejen trænge ind i privat bolig? Hvilke beføjelser har militærpolitiet over for civile?
Hæfter kommunen for fejlagtige oplysninger på kommunens hjemmeside? Har kommunen pligt til at etablere en skolelægeordning?
Politiet har solgt min cykel Har jeg krav på aktindsigt i sociallægens udtalelser i min pensionssag?
Landsarkivets priser på mikrofiche Hvor længe skal man vente på svar fra det offentlige?
Klage over ordensmagten Kan kommunen forbyde parabol-antenner?
Må socialrådgiver videregive personfølsomme oplysninger? Har kommunen pligt til at svare?
Gælder forvaltningsloven ikke for politiet? Kan man kræve at blive udskrevet fra et sygehus?

Domstole og retssager
 

Må civilklædte betjente bære våben i retten?  
Kan vores datter slippe for at vidne i voldssag? Kan jeg blive domsmand, når jeg har en gammel dom for brugstyveri og hærværk?
Kan man være anonym som domsmand? Kan båndet telefonsamtale anvendes som bevis i retten?
Hvordan kan jeg blive nævning? Har jeg pligt til at vidne mod min kæreste?
Hvilken bevisværdi har et anbefalet brev? Kan vor søn vidne anonymt?
Fri proces på Grønland Kan jeg selv stævne ejendomsmægler?
Hvad er min ret og min pligt som vidne? Skal jeg betale 250.000 kr., selv om jeg har anket dommen?
Kan retten kræve 175 kr. for en udskrift af retsbogen? Hvordan arbejder et nævningeting?

Sundhedsvæsenet

Må hospital forbyde brugen af E-cigaretter på hospitalet?  
Må jeg få min fødsel filmet? Kan Patientkontoret afvise en fuldmagt til min øjenlæge?
Har jeg ret til at få kopi af min mands obduktionsrapport? Kan min kone søge information om sin egen lægebehandling i barndommen?
Skal jeg selv betale 10.000 kr. for en øjenlågsoperation? Kan min nye læge overtage min journal hos min gamle læge?
Kan min læge nægte mig aktindsigt i min journal, når oplysningerne er ældre end 10 år? Skal jeg betale 250 kr. i gebyr for at få aktindsigt i min journal hos vagtlægen?
Hvor kan jeg klage over min læge? Kan jeg kræve kopi af min journal hos min læge?
Klage over fejlagtig attest fra øjenlæge. Udlevering af røntgenfotos fra min tidligere tandlæge

Indfødsret

Skal jeg immigrere til USA for at få arbejdstilladelse? Mister min datter sit danske statsborgerskab, hvis hun får britisk statsborgerskab?
Hvor lang tid tager det, før min norske kæreste kan få dansk statsborgerskab? Min datter er født i udlandet - er hun automatisk dansk statsborger?
Er vores søn både englænder og dansker? Kan jeg blive dansk statsborger, selv om jeg har et andet statsborgerskab?
Bliver vi automatisk danske statsborgere? Kan min sydafrikanske svigersøn få dansk statsborgerskab?
Mister mine børn deres danske statsborgerskab? Kan jeg få dobbelt statsborgerskab?
Har min italienske søn dansk statsborgerskab? Kan min polske hustru få dansk statsborgerskab?
Kan min onkel på 96 år generhverve dansk statsborgerskab? Kan andre bruge loven om prinsesse Benediktes børn?
Bliver mine børn danske eller belgiske statsborgere? Kan min canadiske datter få dansk statsborgerskab?

Foreninger

Kan et medlem af foreningens bestyrelse være dirigent på generalforsamlingen? Hvilket ansvar har en nyvalgt bestyrelse i en forening?
Kan man som foreningsmedlem kræve udlevering af oversigt over medlemmerne? Må grundejerforeningens revisor deltage i bestyrelsesmøderne?
Er generalforsamling i vor forening lovligt varslet, når indkaldelsen til et medlem er nået frem for sent? Kan jeg pålægges bøde på 600 kr. for at udeblive fra arbejdsdag?
Hvad gør man, hvis bestyrelsen i jagtforeningen ikke kan vælges fuldtalligt? Kan grundejerforeningen pålægge mig at klippe hækken?
Kan jeg gøre ejerforeningens bestyrelse ansvarlig for tab på 67.000 kr. ved investering i investeringsbeviser? Kan vi oprette en forening med 4 medlemmer?
Hvor lang tid kan jeg kræve til at gennemgå fagforeningens regnskab før generalforsamling? Må man holde fest for grundejerforeningens penge?
Kan bestyrelsen samtidigt indkalde til ordinær og ekstraordinær generalforsamling? Hvordan opsiger jeg min plads i bestyrelsen, når jeg ikke længere kan acceptere dens arbejde?
Kassereren vil ikke kontaktes! Har jeg grund til at være nervøs for vedtægtsbestemmelse om bestyrelsesansvar?
Må bestyrelsen selv vælge om møderne er offentlige? Hvordan opretter man en fond?
Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Må bestyrelsen anvende en stor del af grundejerforeningens midler til et bowling-arrangement?
Har jeg stemmeret, når jeg som suppleant deltager i skolebestyrelsesmøder? Er det lovligt at vedtægterne bestemmer, at een bestyrelsesplads skal besættes af en kvinde?
Hvilke regler gælder for bestyrelsens ansvar i et antennelaug? Kan det i vedtægterne bestemmes, at den nye ejer hæfter for tidligere ejers restancer til grundejerforening?
Skal kontingentet være betalt, for at man har stemmeret på generalforsamling i en forening? Findes der en lov om foreninger?
Må min fællestillidsmand udlevere mit navn og adresse til et forsikringsselskab? Hvordan stifter man en forening?
Bestyrelsesmedlems juridiske ansvar Skal forslag til generalforsamling være underskrevet?
Revisor og bilagskontrollants juridiske ansvar. Kan man stemme i foreninger via fuldmagt?
Må fagforening offentliggøre udmeldte medlemmers fødselsdato? Betaling for grundejerforeningsarbejde?

Ophavsret og "copyright"

Må jeg lægge kendte kokkes madopskrifter ud på nettet -  med kildeangivelse?
Må jeg optage webradio? Kan jeg trække mine bøger tilbage fra de danske biblioteker?
Er det tilladt at købe musik fra udenlandske websites? Må jeg lægge teksten til "Kvinde min" ud på min hjemmeside?
Må jeg hente mp3-filer fra nettet, hvis jeg har de samme numre på CD? Er det lovligt at forhandle kopier af mærkevarer?
Skal jeg have forfatternes tilladelse til at bringe citater på min hjemmeside? Hvor længe gælder ophavsretten til gamle fotos?
Må vi lægge vore bryllupsbilleder ud på nettet?

Er det lovligt at lægge abandonware ud på nettet?

Må vi lægge Shakespeares tekster på internettet? Er mp3'er på harddisken lovlige?
Må jeg frit referere andres tekster?  
Hvem har retten til en bog med to forfattere? Må jeg låne ting fra andres hjemmesider, hvis jeg angiver kilden?
Må hun tage æren for mit design? Må alle bruge billeder, der ligger på Internettet?
Må jeg tage en kassettebåndskopi af en CD med min datter? Er citatfusk strafbart?
Må jeg eje en CD-brænder? Må jeg citere og sammenligne tekniske data fra forskellige produkter?
Hvad betyder det at have copyright? Har jeg ret til et logo, jeg har lavet på mit arbejde?
Hvad betyder droit moral? Copyright til software
Må man kopiere videoer og CD'ere til eget brug? Kan man have ophavsret til madopskrifter?
Hvordan sikrer jeg mig imod, at min idé bliver stjålet? Må man kopiere CD til bånd og derefter til CD eller direkte til MP3?
Citatret og ophavsret til læserbrev. Er det lovligt at indføre et kopi-ur?
Må jeg sætte et foto af en skulptur på forsiden af en bog uden kunstnerens tilladelse? Hvem har copyright på oversættelse?

Krænkelse af privatlivets fred og chikane

Se også Forholdet til naboer

Må nabo fotografere min bil, når jeg besøger mine børns mor?  
Må man lave videoovervågning på egen grund? Må Jehova's Vidner ringe på døren uden forudgående tilladelse?
Må jeg fjerne valgplakater i elmast på min grund? Hvordan kan vi slippe for at få omdelt reklamer fra lokale pizzaforhandlere og ejendomsmæglere?
Må private vagtmænd undersøge min taske? Må skolebestyrelse lægge klassebilleder ud på nettet?
Reklamemisbrug af min datters portræt Må banken optage en telefonsamtale med mig på bånd?
Må man færdes til fods på privatejede arealer? Cykler fjernes uden ansvar?
Krænkelse af privatlivets fred? Hvordan kan man slippe for at blive ringet op af analyseinstitutter?
Hvordan får man hemmelig adresse? Må private firmaer opkræve 460 kr i parkeringsafgift?
Hvordan får jeg beskyttet adresse? Må vi afspærre en blind, privat fællesvej med en bom?
Må man optage en telefonsamtale eller et møde uden at meddele at man gør det? Kan et foto af mig benyttes uden min tilladelse?
Må strande afspærres med hegn? Kuponchikane.
Må man frit fotografere folk på offentlige steder? Hvordan kan vi stoppe telefonterror?
Brevhemmelighed Er video-overvågning lovlig?

Medielicens

Skal min søster betale medielicens, når hun bor hos mig og min kæreste?
Kan jeg bede licenskontrollen rende og hoppe? Har jeg pligt til at lade en kontrollør fra licenskontoret komme ind i min bolig?
Skal vi betalt dansk tv-licens, når vi de næste to år bor i udlandet? Skal man betale licens for at høre radio på PC?
Skal vi betale fuld licens, når man ikke kan modtage DR 2 i vort område? Hvor meget må DR's licenskontrol snage i mit hjem?
Besøg af pejlevognen Skal lejer af værelse betale tv-licens?

Personnumre

Må en optikerforretning kræve at få oplyst mit fulde personnummer? Kan TDC kræve at få mit personnummer, når jeg køber en mobiltelefon med abonnement?
Kan Viasat kræve at få oplyst mit fulde personnummer? Hvem har krav på at få oplyst mit personnummer?

Folkekirken

Hvad "mister" vi, hvis vi melder os ud af Folkekirken?
Kan jeg få slettet en af mine børns faddere? Kan vi få vores barn døbt, hvis vi melder os ud af Folkekirken?
Skal en gudfader være medlem af Folkekirken? Kan min mand få ophævet sit fadderskab for sin niece?

Opholdstilladelse

Hvilke sociale ydelser  forhindrer familiesammenføring?
Kan min polske svigermor få opholdstilladelse i Danmark? Hvordan får min bror sin cubanske hustru med hjem til Danmark?

Andre spørgsmål

Kan jeg få nedsat vægtafgiften, da min bil kører 6 km længere pr liter end opgivet?  
Hvor må min far køre med sin el-scooter? Hvor må man ophænge plakater?
Hvordan kan jeg som folkepensionist få nedsat TV-licens? Må man føre mere end 10.000 € ind og ud af Danmark?
Skal man betale for et indledende møde med en advokat? Et det korrekt, at en advokat skal have kopi af mit kørekort og sygesikringsbevis ved det første møde?
Har min søn pligt til at deltage i den nationale test? Må min eks-mands samlever kalde sig farmor over for mine børnebørn?
Hvor tæt på min baghave må jægerne jage? Må en handelsskole kræve, at eleverne møder på en lørdag?
Skal man have pas med på biltur til Spanien? Må kommune nægte at sælge nedlagt skole til en friskole?
Må en avis bringe et foto af mig, som er taget i en helt anden sammenhæng? Må man plukke vildtvoksende bær, hvis det kan ske, uden at anden mands ejendom betrædes?
Er det lovligt at sulte sig ihjel? Må et fitnesscenter indføre tidszoner, hvor der kun er adgang for kvinder?
Må Naser Khader snyde bookmakerne og tjene 50 mio kr. ved at melde sig ind i Dansk Folkeparti? Må den lokale grillbar omdele menukort til husstande, som har sagt "Nej tak til reklamer"?
Er det lovpligtigt at anvende cykelhjelm? Hvor må man overnatte i en autocamper?
Hvordan kan min datter bliver uddannet som advokatsekretær? Er en overenskomststridig strejke ulovlig?
Må postbudet lade bilen stå med motoren tændt, mens han deler post ud? Har Viasats detektiver adgang til private hjem?
Ejer min far en båd, som er drevet i land på hans strand? Kan min søn få SU som udeboende, hvis han flytter ind til mig?
Må privatskole kræve fuld betaling i sommerferieperioden? Må man færdes nøgen på egen grund?
Skal man underskrive med sit fulde navn? Er det lovligt at sætte salsa-reklamer på parkerede cykler?
Må efterskole anvende plæneklipning og trappevask som straf?

Må en lærer i folkeskolen udøve fysisk vold?

Har man pligt til at have en radio i tilfælde af krig? Må man fotografere nøgne piger på stranden?
Hvor må man gå topløs? Er det lovligt vore tasker kontrolleres ved indgangen til Grøn Koncert?
Hvad forstås ved søgnedage og søgnehelligdage? Hvad forstås ved en grandfætter?
Hvordan bliver jeg forsvarsadvokat? Må vi flage med det færøske flag?
Må min kæreste sælge sin billet til Roskilde-Festivalen på internetauktion? Er det lovligt at spille i det Nordvesttyske Klasselotteri?
Kan man læse jura som selvstudium? Har min datter krav på findeløn for stjålet B&O-anlæg?
Bør jeg læse jura? Må en udenlandsk statsborger føre en dansk privat personbil i Danmark?
Hvem har ejendomsretten til trafikdræbt rådyr? Skal jeg betale for afbestilt flybillet?
Må diskoteker kønsdiskriminere med prisen på fri bar? Hæfter omdelingscentral for avisforurening?
Salg af pornografisk materiale Har man pligt til at hjælpe nødstedte personer?
Alarmanlæg i butikker? Er en cykel fundet i en affaldscontainer hittegods?
Skal jeg betale bøde for blå P-billet i grøn zone? Er prostitution lovligt?