Må man lægge sit private fotoalbum ud på nettet?

Er der noget til hinder for, at en privat person vælger at lægge sit private fotoalbum ud på sin hjemmeside?

Jeg er opmærksom på, at hvis billederne i sin art er stødende (f.eks. nøgenbilleder el. lign.) kan det være ulovligt.

Svar:

Ja, det er der!

Den pågældende må kun offentliggøre fotos af sig selv og såkaldte oversigtsfotos, dvs. billeder med landskaber og/eller en del personer. Drejer det sig om fotos, hvor der kun er en enkelt person på – fx et enkelt familiemedlem – må de kun offentliggøres med de pågældendes samtykke.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund