Kan man være anonym som domsmand?

Jeg er blevet opfordret til at være domsmand, men jeg vil gerne vide om man er anonym, således at der ingen steder ligger oplysninger om, hvem der er udpeget til domsmand?

Svar:

Du kan ikke være sikker på at være anonym som domsmand.

Bl. a. i Vestre Landsret ligger der altid en "seddel" på forsvarerens bord om, hvem der er domsmænd.

Som forsvarer spørger man sin klient om han/hun kender nogle af de udpegede.

Det er anført på "sedlen", at den ikke må fjernes fra retslokalet, men tiltalte kan evt. huske eller skrive ned hvem der er domsmand.

I byretten er der ikke en sådan "seddel", men hvis en tiltalt mener, at en domsmand er inhabil, skal den pågældendes navn frem.

Jeg mener dog ikke, at du skal være bekymret. Jeg har ikke hørt om sager om overgreb/trusler mod domsmænd.

Retten vil altid notere, hvem der er domsmænd, men navnene fremgår ikke af retsbogsudskrifter eller domme.

Med venlig hilsen

Henrik Feldt-Rasmussen, advokat (H)

Advokaterne Sankt Knuds Torv
Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600
E-mail: hfr@advokaterne-aarhus.dk