Landsarkivets priser på mikrofiche

Har jeg mulighed for at få indblik i landsarkivets kalkule med henblik på at påtale en eventuel for høj pris i forhold til til de omkostninger, der må indregnes?

Vil I eventuelt forklare reglerne på dette punkt?

Hvor og hvordan skal man i givet fald henvende sig herom?

Prisen på en enkelt fiche var 15 kr. for ca. et år siden, hvilket synes dyrt. Jeg har ladet mig fortælle, at arkivet er meget glad for deres indtægtskilde, hvilket kunne tyde på en rigelig høj salgspris.

På forhånd tak!

Svar

En offentlig myndighed kan kun gøre, hvad den har hjemmel til i dansk lovgivning, og derfor har du krav på at få oplyst, hvordan arkivet fastsætter sine priser.

Men arkivet har hjemmel til at kræve betaling, og det fremgår af bekendtgørelse nr. 646 af 18. september 1986 om betaling for afskrifter og fotokopier, der udlevres efter forvaltningsloven.

Efter den omtalte bekendtgørelse må en forvaltningsmyndighed - og herunder landsarkivet - tage en betaling på 10 kr. for første afskrift, kopi m.v., og 1 kr. pr. efterfølgende side.

Der kan kræves en højere pris, hvis dette er hjemlet i anden lov.

Bed eventuelt selv - og skriftligt - landsarkivet om at meddele dig, hvor hjemmelen til gebyret på 15 kr. findes, og om en begrundelse for prisen på de 15 kr. 

Med venlig hilsen

Erik Frodelund