Hvor må man overnatte i en autocamper?

Er det tilladt at parkere på en hvilken som helst parkeringsplads og overnatte i en camper her i Danmark?

Er der forskel på en privat parkeringsplads (her tænkes ikke på en parkeringsplads på egen grund) og en offentlig?

SVAR

En autocamper er efter skattevæsenets praksis en personbil, og derfor skal dit spørgsmål besvares i forhold til, hvad I må med og i en personbil.

Det fremgår modsætningsvis af vejlovens § 102, at det er tilladt at benytte et parkeret køretøj, fx en autocamper, til overnatning på rastepladser og vejarealer, hvor der ikke er skiltning om tidsbegrænset parkering. Det er kun, hvis det kan karakteriseres som egentligt campering, at det vil være forbudt, fx hvis ejeren af autocamperen opstiller fortelt m.v.

Da alle private p-pladser er på en privatejet grund, er de ikke omfattet af muligheden for at overnatte i en autocamper. På privatejede arealer bestemmer ejeren, hvad der skal gælde af regler, og sædvanligvis er der skilte, som tillader parkering - og intet andet. Derfor må ejerne eller brugerne af en parkeret autocamper ikke overnatter i køretøjet på en privat p-plads.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten