Hvad forstås ved en grandfætter?

Da min familie og jeg i går var til børnefødselsdag hos nogle gode venner, kom vi til at diskutere, hvad en grandfætter-/kusine egentlig er.

Spørgsmålet opstod, da Helle havde medbragt sin fætters søn, som hun kaldte for sin grandfætter.

Nogle mente, som Helle, at en eks. grandfætter - er ens egen fætters søn. Andre mente, at ens egne børn var eks. grandfætter til fætterens børn.

Da vi har et væddemål på spil, kunne vi meget godt tænke os at få spørgsmålet afklaret.

Svar:

På dansk har vi desværre slet ikke så mange ord for familieforhold, som man har på andre sprog - særligt engelsk og norsk. Vi bruger stort set kun betegnelser på slægtninge indenfor de nærmeste 2 led i familien - ikke fjernere slægtninge.   

Grandfætter - det ekstra familieled  

En "grandfætter" er et godt eksempel på en sådan slægtsbetegnelse, der sjældent anvendes i det daglige - og derfor er gået lidt i glemmebogen. På dansk anvendes "grand" primært i forbindelse med grandonkel og grandtante (dine bedsteforældres søskende og deres ægtefæller).   En grandfætter/grandkusine er ikke en generelt anerkendt slægtsbetegnelse (og den bruges til tider også i andre betydninger) - men den mest udbredte brug af udtrykket er i betydningen "dine forældres fætre og kusiners børn, samt deres ægtefæller".   Et eksempel kan illustrere betydningen:   - Søskende har samme forældre - Fætre/kusiner har fælles bedsteforældre - Grandfætre/grandkusiner har fælles oldeforældre.   En grandfætter/grandkusine er i daglig tale det samme som det (af de fleste mennesker glemte) udtryk halvfæller/halvkusine - ens "næstsøskendebørn".   

Hvad så med grandnevø?  

En grandnevø/grandniece er barn af din nevø/niece. Igen har vi ikke en officiel dansk betegnelse herfor, men begrebet kendes fra norsk og fra engelsk, hvor "grandniese"/"grand-niece" netop betegner datteren af ens nevø/niece.

Eksempel: En nevø er ens brors/søsters søn. En grandnevø er ens brors/søsters barnebarn. Eksempel:  Min fætter hedder Erik. Han har en søn, der hedder Asbjørn. Min egen søn hedder Johannes. Asbjørn og Johannes er grandfætre - de er børn af to fætre. Min far Jørgen er grandonkel til Asbjørn og Asbjørn er hans grandnevø.

Asbjørn kan kalde mig sin "halvonkel" (fars fætter) - der eksisterer desværre ikke nogen gængs betegnelse på dansk for fætres/kusiners børn, så jeg kan ikke "titulere" ham tilbage.  

Helle har med andre ord tabt væddemålet om betegnelsen for sin fætters søn - hun havde ikke sin grandfætter med til børnefødselsdagen, men hun var dog hans halvtante!  

Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg 

Århus