Hvad indeholder tingbogen af oplysninger?

Hvor kan man søge på ejendomsoplysninger m.m. i tingbogen? Skal det være i den aktuelle kommune eller blot selve retskredsen?

Forleden var jeg inde på vores lokale "dommerkontor" i Mariager for at få oplysninger om en ejendom, men jeg ville ønske at det var lidt mere anonymt!

Hvilke oplysninger, udover ejendomsoplysninger, kan man ellers få via tingbogen?

Svar:

Oplysning fra tingbogen om en fast ejendom fås på tinglysningskontoret i den retskreds, hvori ejendommen er beliggende. Man kan henvende sig personligt i åbningstiden eller ringe til  tinglysningskontoret og anmode om en telefonisk tingbogsoplysning.

Den telefoniske oplysning gives kun fra selve tingbogsbladet, medens det for at se akterne (genparter af de tinglyste dokumenter) er nødvendigt enten at komme på tinglysningskontoret eller bestille en udskrift.

Tingbogen er offentligt tilgængelig, og alle har ret til at gøre sig bekendt med oplysningerne deri. Selve tingbogsoplysningen er gratis, men såfremt man ønsker udskrifter af tingbogsbladet eller evt. af akterne (genparterne af de tinglyste dokumenter), skal der betales et gebyr på kr. 175,00 pr. dokument.

Tingbogsoplysningen omfatter:

1. Adkomst - d.v.s. hvem der har skøde på ejendommen, hvornår det er tinglyst, og købesummen.

2. Hæftelser - d.v.s. de pantebreve, udlæg m.v., som er tinglyst på den pågældende ejendom.

3. Byrder - d.v.s. servitutter og andre rettigheder.

4. Stamoplysninger - ejendommens areal, seneste ejendomsvurdering, evt. bemærkninger (f.eks.om ejendommen er noteret som landbrug) samt evt. oplysninger om andel i f.eks. fællesarealer.

5. Dagbog - liste over dokumenter, som er anmeldt til tinglysning på den pågældende ejendom, men  endnu ikke er behandlet og indført i tingbogen.

Yderligere oplysninger om en ejendom, f.eks. ejendomsvurderingen, såfremt denne endnu ikke er påført ejendommens blad i tingbogen, kan man få hos kommunen, hvori ejendommen er beliggende, men kommunen vil forlange et gebyr for at give oplysningen, f.eks. typisk kr. 70,00 for at oplyse ejendomsværdien.

Afslutningsvis bemærkes, at advokatkontorer, pengeinstitutter m.v. som regel har adgang til elektronisk at indhente oplysninger fra tinglysningssystemet, men dette kræver tilmelding og adgangskode, og der opkræves gebyr for hver enkelt oplysning (også oplysninger, som ellers kan fås gratis ved telefonisk tingbogsoplysning). Akterne kan fortsat kun gennemses ved personlig henvendelse eller ved bestilling af udskrift.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg