Må grundejerforeningens revisor deltage i bestyrelsesmøderne?

I en grundejerforenings bestyrelsesmøder deltager også foreningens revisor, som også er medlem af grundejerforeningen.

Der er på møderne ingen punkter, der kræver oplysninger fra revisoren.

I bestyrelsens vedtægter er intet nævnt om muligheden for at revisoren kan deltage.

Må han deltage ??

Svar:

Bestyrelsen kan frit vælge, om revisoren må deltage eller ej.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk