Hvor kan jeg anmelde en CD-pirat?

Hvis man vil anmelde en som brænder musik CDer, hvor skal man henvende sig og kan man gøre det anonymt

SVAR:

Når en person brænder kopier af musik-CD'er uden rettighedshavernes samtykke, begår han en strafbar og erstatningspådragende handling. Det er rettighedshaveren/musikeren, der skal afgøre med sig selv, om han vil rejse sigtelse. Ønsker du at anmelde din bekendte, synes det derfor mest nærliggende, at du henvender dig til musikbranchen via www.antipirat.dk.

Rent juridisk er det ikke kun musikernes rettigheder, der krænkes ved en piratkopiering. Også pladeselskabet, tekstforfatteren osv. har selvstændige rettigheder.

Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg