Må alle bruge billeder, der ligger på Internettet?

 Kan du fortælle mig reglerne for at "låne" billeder på Internettet?

Svar:

Billeder på nettet er (ligesom alle andre billeder) beskyttet af ophavsretsloven. Det vil sige, at du skal have tilladelse til at benytte billederne. I modsat fald vil ophavsmanden/fotografen have ret til at kræve et skønsmæssigt fastsat gebyr/honorar for din uberettigede brug af billederne.

Nogle billeder på nettet er udtrykkeligt til fri afbenyttelse. I så fald har du den nødvendige tilladelse til brugen.

Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg