Kan man kræve at blive udskrevet fra et sygehus?

Hvis en indlagt patient ønsker at blive udskrevet fra et sygehus, kan det så lade sig gøre, selv om sygehuset synes, at det er en dårlig idé.

F.eks. på grund risiko for død, når vedkommende ikke er under sygehusets bevågenhed.

mvh.

en nysgerrig

SVAR.

En indlagt patient har altid ret til at forlade et sygehuset, medmindre vedkommende kan tvangsindlægges på grund af sindsygdom eller lignende åndelig forstyrrelse.

Hvis det sker i strid med sygehusets anbefaling, foretages udskrivelsen på patientens eget ansvar.

At patienten risikerer at dø, ændrer intet ved det juridiske grundlag for at blive udskrevet. Det er op til patienten, om han eller hun vil løbe denne risiko!

Med venlig hilsen

Erik Frodelund