Skal udformningen af et byvåben godkendes af Indenrigsministeriet?

Der er i denne tid formentlig hektisk aktivitet i mange kommuner for at finde et byvåben/nyt byvåben som følge af kommunalreformen.  

Er der regler for sådanne byvåben - skal de f.eks. godkendes officielt af en heraldiker tilknyttet indenrigsministeriet?  

I Randers kommune havde man for nogle år siden et meget gammelt og flot byvåben (2 tårne og en bro i røde mursten fra ca. 1520), men man har siden fået fremstillet et byvåben bestående af et stort R med indfiltrede figurer af forskellige skulpturer i Randers -  efter min opfattelse noget rod og miskmask, som ingen udenforstående forstår, og  man  kan kun se, hvad det forestiller, hvis man ser det helt tæt på. Dette "byvåben" findes på alle officielle skrivelser m.v. fra kommunen, og det fremgår også andre offentlige steder.  

Kan et sådant byvåben mon godkendes, og kan man gøre indsigelse mod det? Bør man ikke bevare den kulturhistoriske arv?

Svar:

Mig bekendt er det op til hver enkelt kommune at bestemme, hvordan et byvåben skal se ud. Eller sagt på anden vis, så er der ingen regler om, at ministeriet skal godkende et byvåben.

Du kan eventuelt – via den lokale avis eller ugeavis – starte en debat om det pågældende byvåben.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund