Klage over ordensmagten

Jeg er en 26-årig mand fra midtjylland som er kommet i en problemstilling, som jeg er kørt lidt fast i. Derfor ville jeg gerne have et lille råd. Situationen er som følger:

Pr. 1 AUG 1996 flyttede jeg ind i en lejlighed i en by i Jylland sammen med min familie.

I starten af SEP skulle jeg ned i en svømmehal og cyklede sammen med min samleverske derned. Undervejs skulle vi igennem en gade, som er "gågade". Her blev vi antastet af to betjente som gjorde os opmærksom på at vi havde begået en lovovertædelse ved at cykle på denne gade. Vi prøvede på at forklare betjenten at vi ikke var klar over at dette var tilfældet. Dette skyldtes at vi begge kommer fra en by, hvor det er tilladt at cykle i gågaden efter forretningernes lukketid. Derudover mente vi ikke at have set nogen form for afskiltning om et sådant forbud. Han var ligeglad og spurgte om jeg ikke havde modtaget færdselsundervisning. Tiden var ikke til en diskussion og vi forlod stedet.

På hjemturen kørte vi til det anviste afskiltede sted og konstaterede at der ikke var nogen form for afmærkning af indkørsels- forbud. Denne information ville vi videregive til politiet og ringede til vagthavende selvsamme aften. Dette viste sig at være den betjent som havde uddelt bøden. Efter at have fremsagt indsigelsen igen pga. den manglede skiltning var svaret blot, at såfremt det var tilladt at cykle efter lukketid i den omtalte gade, ville der "nok" være et skilt herom.

Jeg bad herefter om at min modsigelse over telefonen blev ført i journalen. Nu har jeg modtaget bøden og indsigelse er ikke anført.

Politiets svar hertil er, at jeg kan undlade betaling og prøve at gå i retten. Idet jeg føler mig uskyldig i forseelsen har jeg erklæret accept af dette. Nu har jeg imellemtiden været i personlig kontakt med den kommunale tekniske forvaltning og Tele Danmark. Ingen af disse kan hjælpe med oplysninger om hvem der har fjernet afskiltningen, som jeg nu ved er fjernet ifm. en byfornyelse af infrastrukturen. Jeg er ikke oplyst om hvilke økonomiske konsekvenser det kan give, såfremt at jeg ikke får medhold i byretten.

Derfor trænger jeg til et råd om hvordan jeg skal gribe sagen an og komme videre med denne.

Svar

Hvis du vil have en mulighed for at vinde sagen, kan du forsøge med følgende:

1) Forklar at du som cyklist naturligvis er forpligtet til at følge de anvisninger for færdslen, der gives ved færdselstavler (jf. færdselslovens § 4 stk. 1).

2) Dokumentér at der på ingen måde fandtes nogen form for skiltning - med forbud mod cykling - i den pågældende gågade.

3) Tilføj at der ikke i færdselsloven findes regler, som forbyder cyklister at cykle i en gågade, og at du derfor naturligvis ikke kan pålægges en bøde for at have gjort det. Du kan tillige understrege, at begrebet "en gågade" omtales i færdselslovens § 27 stk. 3, hvor følgende bestemmes:

"Ved kørsel i en gågade skal de kørende udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for de gående".

Derfor må det som udgangspunkt være tilladt at cykle i en gågade, medmindre andet fremgår af færdselstavler på stedet!

At I kommer fra en by, hvor noget andet er tilladt, kan I ikke bruge som et argument. Det ville jo svare til at komme fra en mindre by, hvor det er tilladt at køre med 70 kilometer i timen på den genemgående vej, til en by, hvor der blot er et almindeligt byskilt. Her gælder en anden fartgrænse - nemlig den sædvanlige for bymæssig bebyggelse - selv om det ikke fremgår positivt af færdselstavler.

Men derfor behøver det lokale politi i jeres nye by selvfølgelig ikke tage en ekstra magtfuld grimasse på!

Med venlig hilsen

Erik Frodelund