Er brugen af pighalsbånd til hunde lovlig?

Hvad siger loven om brugen af pighalsbånd til hunde.

Svar:

Reglerne findes i bekendtgørelse 1999-12-16 nr. 1043 om forbud mod brug af visse aggregater, halsbånd m.v. til dyr 

I medfør af § 11, stk. 1, § 12, stk. 1, og § 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lov nr. 386 af 6. juni 1991 som ændret senest ved lov nr. 80 af 9. februar 1999, fastsættes følgende:
§ 1.  Brugen af ethvert fjernbetjent eller automatisk virkende aggregat, der hæftes på dyr, og som påfører dyret elektrisk stød eller anden væsentlig ulempe, når det aktiveres, er forbudt.
§ 2.  Halsbånd skal være lavet af et materiale, der er velegnet til brug på den pågældende dyreart og ikke på nogen måde skader dyret.
Stk. 2. Brugen af halsbånd, der på den indvendige side er forsynet med skarpe eller spidse pigge, er forbudt.
Stk. 3. Til hunde må der kun anvendes halsbånd med en fast lukning eller med en glidelukning, der har en selvudløsende stramningseffekt. Disse halsbånd må på indersiden være forsynet med stumpe metalombøjninger eller tappe, der dog højst må have en længde på 8 mm fra underkanten af efterfølgende led.
§ 3.  Overtrædelse af §§ 1–2 straffes med bøde.
§ 4.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2000.
§ 5.  Bekendtgørelse nr. 600 af 12. juli 1993 om brug af halsbånd m.v. ved dressur af hunde ophæves.

Justitsministeriet, den 16. december 1999
Frank Jensen
/Lise-Lotte Nilas

 

Med venlig hilsen

Erik Frodelund