Hvilke sociale ydelser forhindrer familiesammenføring?

Mit spørgsmål drejer sig om vilkår i forbindelse med familiesammenføring.

For at opnå familiesammenføring skal kommunen bekræfte, at man ikke har fået sociale ydelser, men hvad forstår man ved det?

Svar:

Ved sociale ydelser forstår man ydelser efter integrationsloven og lov om aktiv socialpolitik, og det er i mindst 3 år før afgørelsen om familiesammenføring. 

Det er således kontanthjælp, ledighedsydelse, integrationsydelse og ydelser i øvrigt efter de to love. 

Det er ikke pension, børneydelse, fleksjob (medmindre det er ledighedsydelse), hjælp til bolig, medmindre det er hjælp efter integrationsloven og særlig støtte efter aktivloven. Det er ikke boligsikring. 

Med venlig hilsen
 
Frank Viberg-Holde