Har Dronningen valgret?

Har dronningen valgret, og hvis ikke - i hvilken lov står det?

SVAR.

Dronningens (og resten af kongefamiliens) valgret er ikke direkte omtalt i nogen lov.

De generelle betingelser for valgret er udtømmende opregnet i Grundlovens § 29, stk. 1, 1.punktum:

"Valgret til folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, fast bopæl i riget og har nået den i stk. 2 omhandlede valgretsalder, medmindre vedkommende er umyndiggjort."

Dronningen opfylder faktisk alle Grundlovens betingelser for at kunne stemme ved et folketingsvalg!

Imidlertid udnytter dronningen og resten af kongefamilien ikke denne stemmeret. Formentlig er det ud fra et ønske om, at kongefamilien skal fremstå som partipolitisk neutral og være "hævet over den slags".

Men rent juridisk er der altså intet til hinder for, at dronningen går til stemmeurnerne!

Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg

Århus