Må jeg optage webradio?

Jeg har fundet et godt og gratis program til at optage radiostationer fra internettet. Så vidt jeg kan se, kan jeg på den måde lynhurtigt opbygge en samling af MP3-musik, hvis jeg bruger programmet.

Det lyder meget tillokkende - men før jeg går i gang, vil jeg gerne høre, om det er lovligt.

Svar:

Svaret på dit spørgsmål er: Ja, det er som klar hovedregel lovligt at optage digital musik fra en netradio.

Eller for at være mere præcis: Downloading af musik, der udsendes/"streames" fra en radiostation på internettet er tilladt til personlig brug for dig og din husstand, forudsat at musikken udsendes med rettighedshavernes samtykke.

Kun hvis den pågældende netradio ikke har fået tilladelse til at anvende musikken, og du er bekendt med, at det forholder sig sådan, er det ikke tilladt at optage musikken. Dette bliver i sidste ende et spørgsmål om, hvorvidt du som bruger er i god eller ond tro.

Internettet har utallige gode og specialiserede radiostationer, der udelukkende sender musik i bestemte genre. Om du er fan af musik fra 1980'erne, fransk rap, swing-jazz eller noget helt fjerde, vil du let kunne finde stationer, der lovligt sender musik i CD-kvalitet 24 timer i døgnet.
 
Hvis du holder dig til radiostationer, der udsender musik i kvaliteten ("bit-raten") 128 kbit/sekund eller højere, vil sangene blive ligeså gode som sædvanlige MP3-filer.
 
Når du har optaget musikken til din harddisk, har du i øvrigt også ret til at gemme musikken på en CD-rom, din MP3-afspiller eller give en kopi til dine hjemmeboende børn. Så længe det blot er til brug indenfor husstanden.

Kopispærring

Hvis det er nødvendigt at bryde en teknisk "kopispærring" for at kunne optage musikken fra en netradio, er det ifølge ophavsretsloven dog ikke tilladt at bryde en sådan kopispærring. Dette nævnes mest for god ordens skyld, idet der i praksis ikke er kopispærringer på radiostationer.

Nogle webradiostationer ser helst, at du ikke optager radioen, men kun lytter til den. En radiostation kan dog ikke forbyde sine lyttere at optage udsendelsen eller opstille nogen betingelser. Stationerne må gerne anmode lytterne om et frivilligt økonomisk bidrag til driften af stationen (pengene bruges blandt andet til at betale rettighedshaverne for brugen af musikken), men ophavsretslovens regler, der som nævnt tillader optagelse af webradio, kan ikke sættes ud af kraft ved en ensidig meddelelse fra en radiostation.

Hjemmel

For de særligt interesserede kan det oplyses, at hjemlen til at optage radio fra internettet findes i ophavsretslovens §§ 8 og 12.

Det fremgår således af § 12, stk.1, at enhver må fremstille eksemplarer (dvs. kopiere) af et offentliggjort værk, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed.

Et musikværk anses for offentliggjort, når det lovligt er "gjort tilgængeligt for almenheden" ved en offentlig fremførelse, jf. lovens § 8. Offentlig fremførelse kan eksempelvis ske ved udsendelse i radio eller fjernsyn, men også via internettet.

Det er i § 12 anført, at det ikke er tilladt at fremstille digitale kopier, medmindre det udelukkende sker til personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand. Optagelse af webradio er en digital kopi, så du må altså ikke optage til brug for andre end dig selv og husstanden.

Forbudet mod at bryde kopispærringer fremgår af ophavsretslovens § 75c.

Om Stationripper

Programmet Stationripper kan hentes i en gratis version på www.stationripper.dk.

Programmet gemmer hver sang i en separat fil med oplysninger om kunstner, titel og genre - du skal altså ikke selv til at indtaste oplysninger om de sange du optager. Du kan optage fra to stationer samtidig i den gratis version af Stationripper. Lader du programmet optage natten over, vågner du op til en harddisk med hundreder af sange i den genre, du ønsker.

Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg

Århus