Er det lovligt at sælge "brugt" software?

Undertegnede er blevet tilbudt at købe et softwareprodukt fra en tidligere bruger af det pågældende produkt. Købsprisen er ca. 30% af "nyprisen". Den tidligere bruger har selv købt produktet lovformeligt af produktets danske forhandler, dvs. at hans licensaftale osv. er i orden.

Må den tidligere bruger videresælge original-CDROM m.v. til mig - og følger hans licensaftale automatisk med?

Er det herefter lovligt for mig at benytte produktet?

SVAR.

Den tidligere bruger er formentlig i sin fulde ret til at videresælge CD-Rommen til dig, når han selv lovligt har erhvervet eksemplaret. Eller for at citere Ophavsretslovens § 19:

"§ 19. Når et eksemplar af et værk med ophavsmandens samtykke er solgt eller på   anden måde overdraget til andre, må eksemplaret spredes videre."

Jeg skriver "formentlig", fordi licensaftalen muligvis kan være til hinder for det lovlige videresalg.

Det hele handler om licensbetingelsernes udformning og omstændighederne i forbindelse med aftalens indgåelse. Er der tale om standardbetingelser i stil med de betingelser, man fx indgår ved køb af et standardprogram ("If you accept these therms, click here" - på godt dansk "click wrap-klausuler") kan softwareproducenten IKKE stille betingelser om forbud mod videreoverdragelse. Det er juridisk set ikke tilstrækkeligt til, at et så byrdefuldt vilkår kan anses for aftalt.

Er der tale om en mere individuelt udformet brugslicensaftale, hvor den nuværende bruger og softwareproducenten fx har forhandlet direkte om vilkårene, er sagen imidlertid ikke så klar, og der er ikke enighed i den juridiske teori om, hvorvidt en sådan "individuelt aftalt uoverdragelighed" er lovlig.

Denne juridiske diskussion er dog muligvis uden betydning i dit tilfælde - der  er højst sandsynligt tale om en standardbetingelse, som ikke lovligt kan  forhindre videreoverdragelse, og du kan lovligt købe og benytte CD-Rommen!

Sælgeren har pligt til at afinstallere den solgte software fra sin hard-disc.

Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg