Har jeg krav på aktindsigt i sociallæges udtalelser i min pensionssag?

I forbindelse med at jeg har søgt om helbredsbetinget førtidspension, har jeg anmodet om aktindsigt i hele min pensionssag, men kommunen har udelukkende sendt mig lægeerklæringerne fra såvel egen læge som speciallæger fra hospitalet.

Jeg har derimod ikke fået udleveret kommunens sociallæges udtalelser.

Har jeg ikke krav på også at få disse papirer udleveret?

SVAR.

Som udgangspunkt har du efter forvaltningslovens § 9 ret til at se alle sagens dokumenter, herunder sociallægens udtalelser til sagen. Jeg kan ikke se, hvorfor du ikke skulle have disse oplysninger.

Selv om samme lovs § 15 giver mulighed for at undtage visse oplysninger, kan bestemmelsen næppe finde anvendelse i dit tilfælde.

Udtalelser fra sociallægen kan heller ikke betegnes som interne arbejdsdokumenter, der efter lovens § 12 kan friholdes fra aktindsigten.

Så spørg kommunen endnu en gang, om du kan få de nævnte oplysnigner.  Hvis de siger nej - husk at få et begrundet svar, som du kan bruge - f.eks. til en klagesag.

Med venlig hilsen

Erik Jappe

Hjemmeside: http://home7.inet.tele.dk/erikjapp

E-mail: erikjapp@post7.tele.dk