Kan man læse jura som selvstudium?

Kan det lade sig gøre at studere jura som selvstudie ved at følge forelæsninger eller skal man være optaget ved et fakultet?

SVAR:

De fleste vælger at studere jura ved at blive optaget på enten Århus eller Københavns Universitet - omkring 400 optages til september i Århus og ca. det dobbelte i København.

Kan man studere jura som selvstudium? Tjaa, man kan næsten ikke andet!

Jurastudiet er kendetegnet ved, at man skal læse meget. Lærebøgerne er mange og lange, og der skal skrives en del opgaver, særligt de første 3 år. Læsning af lovene er blot den mindste del af studiet.

Der er forholdsvist lidt gruppearbejde på jura i forhold til andre studier, og der er ingen mødepligt overhovedet. Du kan med andre ord sidde derhjemme og læse studiet selvstændigt, hvis det er det du ønsker.

Forelæsningerne er ofte velbesøgte, selvom der ikke er mødepligt. Mange har stor gavn af at få forklaret de indviklede problemstillinger af professorer. Forelæsningerne er desuden offentlige, så du kan godt følge en forelæsningsrække (hvilket vil sige ca. 2 timer, 2-3 gange om ugen) i et fag, uden at være optaget ved det juridiske studie - du får blot ingen eksamen, da det kræver at man er tilmeldt som studerende! Du kan få oplyst forelæsningstidspunkter mv. på de juridiske studiers hjemmesider:

Århus: www.jura.aau.dk
KBH: www.jur.ku.dk

Der er også mulighed for at studere jura under Åben Uddannelse. Det tager længere tid end det almindelige studie, men er meget benyttet af folk, der allerede er tilknyttet arbejdsmarkedet. Henvend dig eventuelt til studievejledningen ved et af universiteterne - der vil du kunne høre de nærmere detaljer.

Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg