Har min datter krav på findeløn for stjålet B&O-anlæg?

Er det rigtigt, at når man finder noget værdifuldt og det så viser sig at være tyvekoster, at man ikke får en dusør.

For min datter og hendes kusine fandt en dag et B&O-anlæg på en legeplads og de slæbte det hjem, og som man skal ringede vi til politiet,  og sagde det og de kom og hentede det .

Men de sagde, at der ikke er dusør. Er det rigtigt?

SVAR.

Nej, det er ikke rigtigt.

Når man indleverer hittegods, skal man oplyse, om man ønsker at få såkaldt findeløn, og den fastsættes som udgangspunkt til 10 procent af  hittegodsets værdi.

Efter et cirkulære af 06.06.1952 "om behandlingen af hittegods" er der en række undtagelser, hvor der ikke betales findeløn, fx "motorkøretøjer, cykler og   trækvogne, der er indbragt fra offentlig vej". Men der er ingen generel undtagelse hvad angår tyvekoster!

Der er ejeren, der skal betale findeløn for at få sine ting igen. Men melder der sig ingen ejer, bliver hittegodset solgt på en auktion, og der betales findeløn - dog beregnet på en anden måde - af pengene fra salget. I dette tilfælde udgør findelønnen "en tredjedel af det ved salget indkomne beløb med fradrag af omkostningerne".

Med venlig hilsen

Erik Frodelund