Må hjemmeplejen trænge ind i privat bolig?

Er der nogen, der kan fortælle mig lidt om, hvad lovgivningen siger om indtrængen i private hjem?

Må hjemmeplejen f.eks. ved hjælp af låsesmed lukke sig ind i en klients bolig, når vedkommende både mundtligt og skriftligt har frabedt sig dette? Det skal bemærkes, at klienten ikke har været hjemme, de gange, det er sket.

Kan hjemmeplejen omvendt drages til ansvar, hvis de respekterer det, og det senere viser sig, at der ikke blev åbnet, fordi klienten lå hjælpeløs?

SVAR.

Som udgangspunkt er boligen ukrænkelig - efter grundloven - og hjemmeplejen har ingen som helst ret til at trænge ind i en klients private bolig med en låsesmed. Her er tale om ulovlig selvtægt, og klienten kan anmelde hjemmeplejen til politiet.

Dog vil der kunne være visse situationer, hvor hjemmeplejen - eller for den sags skyld alle andre - kan trænge ind i en privat bolig. Nemlig hvis hjemmeplejen føler sig overbevist om, at klienten ligger hjælpeløs, for i så fald kan indtrængen ske med hjemmel i såkaldt nødret. Eller sagt på mere populær vis, så bryder nød alle love - og det vil også gælde i en situation som den omtalte.

Hvis klienten ligefrem har frabedt sig, at hjemmehjælpen skaffer sig adgang til vedkommendes bolig - fx med en låsesmed - skal der mere til, før der kan benyttes nødret. I så fald skal hjemmehjælpen sandsynligvis have en rimelig klar vished om, at klienten befinder sig i boligen, men ikke er i stand til selv at låse op og få den nødvendige hjælp.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund