Kan andre bruge loven om prinsesse Benediktes børn?

Jeg har forstået at der er ved at blive lavet en lovændring i forbindelse med at prinsesse Benediktes børn ønsker at blive danskere.

Hvornår træder loven i kraft og kan andre bruge den?

SVAR.

Der er ikke lavet nogen lovændring.

Dansk Folkeparti har d. 05.12.1997 fremsat et privat lovforslag, hvorefter der meddeles dansk indfødsret til Hendes Højhed Prinsesse Alexandra Rosemarie Ingrid Benedikte og Hendes Højhed Prinsesse Nathalie Xenia Margareta Benedikte. Begge er født i København.

Bemærkninger til lovforslaget lyder således:
Ansøgerne, der er statsborgere i Tyskland, er døtre af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte og Hans Højhed Richard-Casimir Karl August Konstantin, Prins til Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Ifølge oplysninger fra den tyske ambasssade vil ansøgerne ved tildeling af dansk indfødsret miste deres tyske statsborgerskab.
Det er forslagsstillernes ønske, at Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benediktes og Hans Højhed Prins Richards to døtre meddeles indfødsret ved en særskilt lov.
Forslagsstillerne ønsker, at de to prinsesser skal ligestilles med prinsesse Alexandra, der forud for sit ægteskab med prins Joachim blev dansk statsborger ved en særskilt lov.
Forslagsstillerne er af den opfattelse, at det er helt urimeligt, at de to prinsessers indfødsretssager skal behandles som et led i de kommende massetildelinger af dansk indfødsret, side om side med bl.a. personer, som har begået grov kriminalitet i Danmark, og som derfor ikke bør kunne få dansk indfødsret.
Prinsesse Benedikte gør et enestående, uegennyttigt arbejde for Danmark, og hendes to døtre taler perfekt dansk og har et indgående kendskab til Danmark. På den baggrund og ud fra den kendsgerning, at Danmark er et grundlovssikret monarki finder Dansk Folkeparti ikke, at der bør være betænkeligheder ved en øjeblikkelig tildeling af dansk indfødsret til de to døtre af prinsesse Benedikte og prins Richard.
Forslagsstillerne vil endvidere tilkendegive, at de kongelige har en særstilling i samfundet, der kræver, at samfundets institutioner og love udviser respekt for kongehuset. Det vil efter forslagsstillernes opfattelse være en respektfuld gestus over for ansøgerne at undtage disse fra ligestilling med de almindelige ansøgere, hvoraf en del som nævnt har begået kriminalitet i Danmark og eventuelt i andre lande.
Dansk Folkeparti ønsker således, at sagerne om tildeling af indfødsret til Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benediktes og Hans Højhed Prins Richards døtre undtages fra den almindelige behandling i Indfødsretsudvalget, og at prinsesserne omgående meddeles dansk indfødsret.

Lovforslaget er ikke vedtaget, og hvis det bliver vedtaget, gælder det kun for de to prinsesser.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund