Må vi afspærre en blind, privat fællesvej med en bom?

Jeg bor på en privat fællesvej. Vi er 8 parceller. Vores vejlaug, som vi alle skal være medlemmer af, ejer vejen. Vores huse ligger i byzone, vejen i landzone. Vejen løber langs vores parceller ( med skoven på den anden side) og er den eneste adgang til vores huse. Vejen er blind.

For at hindre uvedkommen trafik, ønsker nogle af medlemmerne at afspærre vejen med en   bom eller port, som skal være låst. Jeg mener ikke man lovligt kan gøre dette.

Kan man det?

SVAR:

   Nej, det kan man ikke, for en sådan afspærring må kun foretages med vejmyndighedens og politiets tilladelse - og den får I ikke.

   Det er i øvrigt ikke kun grundejerne, der skal kunne benytte den private fællesvej. Fx postvæsen og besøgende skal også kunne benytte den.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund