Hvordan får jeg beskyttet adresse?

Kan I fortælle mig, hvad betingelserne er, for at jeg kan få min adresse beskyttet.

SVAR.

Du skal blot henvende dig til folkeregistret i din bopælskommune og anmode om at få din adresse beskyttet. Derefter er private afskåret fra at få den oplyst, og den bliver heller ikke udleveret til private vejvisere.

Beskyttelsen gælder i et år, hvorefter du skal fremsætte en ny anmodning.

Den relevante regel står i § 17 i bekendtgørelse om folkeregistrering.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund§ 17 i bekendtgørelse nr. 588 af 10.08.1999 om folkeregistrering

§ 17. Enhver kan ved henvendelse til folkeregistret i sin bopælskommune kræve, at vedkommendes adresse ikke opgives til private (adressebeskyttelse). Adressebeskyttelsen bortfalder efter anmodning, dog senest et år efter dennes registrering. Hvis adressebeskyttelsen ønskes forlænget, må der fremsættes et fornyet krav herom til folkeregistret i den kommune, hvor man bor. Beskyttede adresser udleveres ikke til lokale vejvisere, jf. § 24, stk. 5.

Stk. 2. Hvis en persons adresse er et hospital eller lignende, er adressen altid beskyttet mod udlevering til private.

Stk. 3. En adressebeskyttelse efter stk. 1 og 2 kan normalt ikke opretholdes overfor kreditorer, der agter at foretage skridt til opkrævning eller inddrivelse af en forfalden fordring.

Stk. 4. Folkeregistret kan herudover udlevereen beskyttet adresse til en person, der skønnes at have en retlig interesse i adressen. Det er en forudsætning, at personer med adressebeskyttelse efter stk. 1 har fået mulighed for at udtale sig om ønsket, og at den beskyttede ikke har fremsat en indvendig mod udleveringen, som folkeregistret finder skal tillægges større vægt end den spørgendes retlige interesse.

Stk. 5. Adresser udleveret efter stk. 3 og 4 må kun anvendes til det angivne formål og må ikke videregives.