Må postbudet lade bilen stå med motoren tændt, mens han deler post ud?

Er det lovligt når posten lader sin bil stå med nøglerne i tændingslåsen og til tider med motoren i gang. 

Han omdeler så posten op og ned af gaden hvilket typisk tager mellem 5-10 minutter, hvor han altså ikke er i nærheden af bilen.

Svar:

Det er en overtrædelse af færdselslovens § 28 stk. 4, der fastslår følgende:

"Når føreren af et køretøj forlader dette, skal det sikres, at køretøjet ikke kan sætte i gang af sig selv. Føreren skal endvidere træffe foranstaltninger for at sikre, at køretøjet ikke uberettiget kan benyttes af andre".

Den sidstnævnte del af reglen medfører, at postbudet skal fjerne tændingsnøglen, når han tager turen op og ned ad gaden.

Forholdet kan straffes med en bøde.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund