Kan min onkel generhverve dansk statsborgerskab?

Jeg har en gammel onkel på 96, der er bosat i Canada og har canadisk statsborgerskab, som han fik omkring 1945, da han blev gift med en canadisk dame, som desværre nu er død.

Min onkel sejlede dengang for et rederi og var med skibet på vej til Danmark, da krigen brød ud og blev derfor stoppet for udsejlning til Europa.

Det er nu sådan, at han ønsker at komme til Danmark for at leve sine sidste år her sammen med sin familie.

Er der noget, der hindrer ham i at søge statsborgerskab i DK ?

Er reglerne for ham de samme som for andre ikke-europæere?

Kan min onkel få dansk folkepension?

SVAR.

Din onkel vil kunne generhverve sin danske indfødsret, når han har boet her de sidste 2 år, forudsat at han godtgør, at han derved mister sit canadiske statsborgerskab. Dette følger af lov om indfødsret § 4, som ordret lyder således.

§ 4. Har nogen, som ved fødslen har erhvervet dansk indfødsret, og som har boet her i riget indtil det fyldte 18. år, mistet indfødsretten, generhverver han, såfremt han har boet her i de sidste 2 år, indfødsretten ved over for Statsamtet, Overpræsidiet, Rigsombudsmanden på Færøerne eller Rigsombudsmanden i Grønland at afgive skriftlig erklæring herom. Er han statsborger i et andet land, kan erklæringen dog kun afgives, såfremt han godtgør, at han derved mister den fremmede statsborgerret.

Din onkel ville kun have ret til fuld folkepension, hvis han havde boet i Danmark i 40 år efter det fyldte 15 år. Hvis udrejsen fra Danmark er sket i 1940, hvor din onkel kun var 39 år, har han kun ret til 24/40 eller 60% af fuld folkepension.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg