Skal forslag til generalforsamling være underskrevet?

Vi har generalforsamling i motorcykelklubben på næste søndag. I denne forbindelse er der indkommet et forslag rettidigt, men underskrevet "aktivitetsudvalget" uden navne i øvrigt. Dette aktivitetsudvalg er imidlertid gået af og eksisterer ikke længere. De tre, der dengang udgjorde udvalget er blevet bedt om at underskrive forslaget med deres navne. Dette har de nægtet og påstår, at forslaget er juridisk korrekt. Er det det? Kan et sådant forslag behandles lovligt? Vi kunne jo i bestyrelsen have nedsat et nyt aktivitetsudvalg i mellemtiden.

I vedtægterne står der ikke noget om, at forslag til generalforsamling skal underskrives med navns nævnelse. Det faldt os ikke ind, da vi udarbejdede vedtægterne. Derfor må der findes en generel regel. Hvad siger den?

SVAR.

Der gælder ikke lovregler om generalforsamlinger i foreninger.

Det rejste spørgsmål må derfor afgøres af dirigenten på generalforsamlingen.

Hvis der som i dette tilfælde ikke hersker den mindste tvivl om, hvem der er forslagsstillere, må disse efter min opfattelse kunne kræve, at forslagene bliver behandlet på generalforsamlingen. Der er ikke noget krav om, at forslagene skal være underskrevet af forslagsstillerne.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg