Må en arbejdsgiver lægge medarbejdernes navne og adresser ud på internettet?

Er det lovligt for en arbejdsgiver at lægge medarbejderes adresse (telf.) og navn ud på internettet uden foregående aftale og mod medarbejderens erklærede vilje

SVAR:

Udover, at jeg mener, at arbejdsgiverens holdning i din situation er uacceptabel, og et brud på det tillids- og loyalitetsforhold, som eksisterer mellem en ansat og dennes arbejdsgiver, så mener jeg, at der er tale om en forholdsvis klokkeklar overtrædelse af den danske registerlovgivning, idet arbejdsgiveren ikke er berettiget til at videregive oplysninger, som han har registeret i sit personaleregister.

Du skriver ikke, hvorvidt din arbejdsgiver er offentlig eller privat, hvilket kan have relation til spørgsmålet om videregivelse af registrerede oplysninger.

Hvis din arbejdsgiver er offentlig er der nemlig i princippet tale om videregivelse af oplysninger fra et register der føres for den offentlige forvaltning, hvorfor lov om offentlige registre finder anvendelse. Modsat:  hvis din arbejdsgiver er privat da skal lov om private registre anvendes.

Oplysninger om en medarbejders navn, adresse og telefonnummer er oplysninger som efter min opfattelse er omfattet af såvel lov om offentlige registre og lov om private registre.

Uanset hvordan man ser på det, er det min klare opfattelse, at din arbejdsgiver - være sig privat eller offentlig - ikke må offentliggøre oplysninger om din privatadresse og privattelefonnummer; - dette er efter min opfattelse i strid med registerlovgivningen.

Registertilsynet har udarbejdet en udtalelse fuldstændig i tråd hermed, hvorfra jeg citerer følgende:

"Oplysninger om de ansattes privatadresse og -telefonnummer, billeder af de ansatte, og andre private oplysninger må kun videregives med den enkelte ansattes samtykke."

Du kan se hele udtalelsen på www.registertilsynet.dk. Undersiden hedder "værd at vide" og udtalelsen er placeret under emnet "internettet" med titlen "Hvilke oplysninger om de ansatte må arbejdsgivere lægge på nettet?"

Jeg foreslår, at du beder din arbejdsgiver om at fjerne oplysningerne fra hjemmesiden, idet du i modsat fald vil klage til registertilsynet, samt indgive politianmeldelse for overtrædelse af registerlovgivningen. Dette vil dog nok ikke være særligt befordrende for samarbejdsmiljøet mellem din arbejdsgiver og dig, hvorfor du bør overveje nøje om du ønsker at stille dette krav. Hvis du gør det, og hvis din arbejdsgiver nægter at fjerne oplysningerne, så må du endvidere afgøre med dig selv, om du ønsker at fortsætte hos den pågældende arbejdsgiver.

Med venlig hilsen,

Martin Skovbjerg

DRACHMANN ADVOKATER

Ret & Råd, Helsingør

retraad.gif (5798 bytes)