Kan jeg kræve en brugsvejledning ved køb af en harddisk?

Jeg har købt en harddisk ved IT-Butikken over nettet.

Der var ingen brugsvejledning (manual) med, så jeg sendte en mail til dem hvor jeg bad dem sende en til mig. De svarer tilbage at de køber varen uden manual og derfor leverer varen uden, kan man det?

Jeg mener at der altid skal være en brugsvejledning, til stort set alt, hvad man køber. 

Det er trods alt en vare til ca. 1300,00 kr. (Ny)

Svar:

Ifølge markedsføringsloven har den erhvervsdrivende pligt til at give forbrugeren forsvarlig vejledning afhængig af varens art. Dette gælder først og fremmest oplysninger som er nødvendig for bedømmelse af varen. 

Hovedreglen er, at der kun kan kræves skriftlig brugsanvisning, når varen kræver særlig vedligeholdelse, er kompliceret at anvende eller at den er farlig. Der er til gengæld ikke nogen krav om at brugsanvisningen altid skal være på dansk. Om der kan kræves en speciel vejledning eller brugsanvisning, beror således på en konkret vurdering af den pågældende vare eller ydelse.

Med hensyn til en harddisk, er det kutyme i computer-løsdele branchen, at disse leveres i en anti-statisk pose uden nogen form for vejledning end den man kan finde på det pågældende mærkes hjemmeside. Selve den fysiske montering, kræver kun at man tilkobler et strømstik, som ikke kan vendes forkert, og et dataoverføringskabel (IDE-kabel), som kan vendes forkert, men det harmløse resultat, at computeren ikke vil starte. Når dette er sagt er behovet for vejledning fra fra forhandlerens side reelt udtømt. Den efterfølgende kamp med at få harddisken i brug er afhængig af flere ting. Bl.a. hvilket bundkort (mainboard)  forbrugeren har og hvilke andre dataenheder der sidder i computeren. Det at gøre harddisken klar til brug (f-diske og formatering m.v.) er forbrugerens "hovedpine", da dette er afhængig af hvilket styresystem der anvendes af forbrugeren. Forhandleren har jo ingen indvirkning på hvilke dele du har siddende i din computer, samt hvilket system du vælger at anvende.

Man kan derfor som forbruger ikke altid forvente at få brugsvejledning med ved køb af computerdele. Dette er afhængig af det hvor svært monteringen er, og dels hvilke ting der kan gå galt og konsekvenserne heraf. Med hensyn til harddisken er montering som angivet let, men at få den til at virke er afhængig af variabler som forhandleren i den enkelte situation ikke har nogen forudgående viden om. At skulle vejlede om alle de kombinationsmuligheder der er i denne situation, ville kræve en manual der var flere tommer tyk, og det forhandleren skulle vejlede om, var "ikke-skadende" brug i forhold til en masse vare som ikke var købt hos forhandleren.

Du er nok nød til at affinde dig med at der i denne situation ikke følger en vejledning med, men du kan eventuelt ringe til It-butikkens hot-line og få den nødvendige hjælp.

Med venlig hilsen

Peter Eliasson Tønder og Claus Bonde Mikkelsen