Må efterskole anvende plæneklipning og trappevask som straf?

Når et "barn" går på efterskole, hvor meget kan efterskolen så bestemme over "barnet" 

Kan efterskolen "tvinge" barnet til at slå græsplænen, hvis eleven har overtrådt en regel, eller kan skolen smide en elev ud, fordi eleven har drukket en øl på vej hjem....

Svar:

En efterskole kan forlange, at barnet skal overholde et eventuelt ordensreglement og fx bede eleven forlade skolen, hvis eleven har drukket "øl på vej hjem".

Ligeledes kan skolen straffe elever, så de fx skal slå græs eller vaske trapper.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund