Hvor lang tid kan jeg kræve til at gennemgå fagforeningens regnskab før generalforsamling?

Til fagforeningens generalforsamling udleveres et meget mangelfuld regnskab kun til fremmødte ca. ½ time før godkendelse, og godkendes på mellem  3 og 11 min. af vennerne.
 
Skal det ikke udleveres X antal uger før så man i fred og ro kan gennemgå det?
 
Har fagforeningen ikke pligt til at fremlægge budget til godkendelse?
 
Det gør de ikke, hvilket medfører et kæmpe penge forbrug og en meget stor administration.
 
Er alt det lovlig?

Svar:

I al foreningsret er det helt afgørende, hvad der står i foreningens vedtægter.
 
Nogle foreninger har en tradition for, at regnskabet ligger fremme f. eks. på foreningens kontor, forud for generalforsamlingen.
 
Det er dog næppe så almindeligt, at man kan sige, at det skal være sådan.
 
Selskabsretten har for aktieselskabers vedkommende en regel som den, du efterlyser.
 
Her er det dog kun 8 dage forud for generalforsamlingen, at materialet skal være tilgængeligt.
 
Også med hensyn til budgettet er det vedtægterne, der er afgørende for, hvad man har pligt til.
 
Mange foreninger har forudgående kontrol i den forstand, at generalforsamlingen fastsætter budgettet.
 
Andre har den mellemform, at det fremlægges "til orientering" men altså ikke til beslutning, og atter andre har kun den efterfølgende kontrol, der består i at godkende eller forkaste selve regnskabet.
 
Du har under alle omstændigheder som medlem ret til at se foreningens vedtægter, som du så kan forholde dig til.
 

Med venlig hilsen

Etos Advokater

Viggo Bækgaard