Må min kæreste sælge sin billet til Roskilde-Festivalen på internetauktion?

Min kæreste har været så uheldig at brække sit ene ben så alvorligt, at hun ikke vil kunne nå at blive klar til deltage i Roskilde Festivalen.

Det skulle jo ikke være noget problem at komme af med hendes billet, men er det tillladt at kræve en højere pris ved videresalg end den der er anført på billetten?

Kan vi f.x. tillade os at sælge den på en auktions-side på nettet eller vil det blive stemplet som sortbørshandel?

SVAR:

Din kæreste må ikke tage en fortjeneste, når hun videresælger sin billet til Roskilde Festivalen. Det fremgår af en særlig lov - populært kaldet for lov om billethajer - hvor der står følgende:

§ 1:  Videresalg af billetter til offentlige forlystelser, ved hvilket sælgeren søger at opnå fortjeneste, er forbudt. Det kongelige Teaters loger kan dog som hidtil bortsælges ved offentlig auktion for en sæson ad gangen, og for de således solgte billetter gælder bestemmelsen ikke.
§ 2:  Kulturministeren kan give boglader, bureauer, kiosker og lignende forretninger i passende antal bevilling til mod et af ministeren fastsat vederlag at modtage og besørge forudbestilling af billetter til offentlige forlystelser.
§ 3:  Overtrædelse af loven straffes med bøde.

Derfor gør din kæreste klogt i at videresælge sin billet til nøjagtig samme pris, som hun selv har betalt for den.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund