Kuponchikane.

Jeg er i den seneste tid blevet chikaneret, ved at en eller flere personer har indsendt utallige kuponner fra kuponhæfter i mit navn !

Heraf er flere med forfalsket underskrift !!

Resultatet er naturligvis, at jeg "drukner" i bøger, der skal tilbagesendes, abonnementer, der skal afmeldes osv.

Jeg går ud fra som en selvfølge, at skulle der opstå problemer med et postordrefirma, har jeg retten fuldstændig på min side.

Jeg har nu fået mit navn og adresse spærret hos adskillige firmaer.

Mit spørgsmål går ud på hvilke "sanktionsmuligheder" jeg har såfremt, det skulle lykkes mig, at identificere min plageånd ? (det er sandsynligt, at jeg kan gøre dette udfra de falske kuponner, som firmaerne er flinke til at sende til mig.)

Er det relevant med en politianmeldelse eller er der andre løsninger i en sådan situation ?

SVAR.

Hvis du kan identificere din plageånd, skal du bede politiet tage affære. Du kan eventuel bede politiet give plageånden en advarsel, og hvis vedkommende fortsætter med at bestille varer i dit navn, riskerer han/hun at blive straffet. Det fremgår af straffelovens § 265, der bestemmer følgende:

Den, der krænker nogens fred ved trods forud af politiet given advarsel at trænge ind på ham, forfølge ham med skriftlige henvendelser eller på anden lignende måde forulemper ham, straffes med bøde eller hæfte eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 måneder. En af politiet meddelt advarsel har gyldighed i 5 år.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund