Hvordan kan vi slippe for at få omdelt reklamer fra lokale pizzaforretninger og ejendomsmæglere?

Jeg har et spørgsmål som jeg ikke kan se besvaret på jeres hjemmeside.

Det ligger givetvis i kategorien dørsalg, selv om jeg ikke er helt sikker.

Basalt set drejer det sig om at jeg bor i etage ejendom, og vi bliver dag efter dag generet af folk der ringer på vores dør, for at komme ind og omdele reklamer. Det er således ikke organiserede omdelere som Post Danmark, Forbruger-Kontakt etc., men lokale pizza-forretninger, ejendomsmæglere og deslige.

I en periode havde vi et "Reklamer nej tak" på døren, men det hjalp ikke. For det første kan de ikke se det når de ringer på hoveddøren, og for det andet ignorerede de det alligevel når de kom op til vores dør.

Efter at vi fik vækket familien (herunder vores kolik-barn, der ellers endelig var faldet i søvn efter en lang nat) lørdag morgen klokken 08.30 har jeg fået nok. Men jeg vil gerne høre om jeg har nogen som helst paragraffer jeg kan komme efter især ejendomsmæglerkæderne med? 

Kan man f.eks. sige at i og med de ringer på døren og derefter afleverer salgsmateriale ("Vi har købere klar til at købe DIN lejlighed") så bryder de faktisk dørsalgsloven?

Eller er der andre ting man kan slå dem i hovedet med?

Jeg er nødt til at have paragraffer med, fordi enhver appel om almindelig omtanke er totalt tabt på disse mennesker.

Svar:

Du kan desværre ikke bruge dørsalgsloven - eller for den sags skyld andre love - når det gælder uddeling af den slags reklamer. Lokale pizzaforhandlere, ejendomsmæglere m.v. har ret til at husstandsomdele sådanne brochurer.

Lovgivningen på dette område er faktisk så grotesk, at afsenderen af en reklame selv bestemmer, om han vil acceptere skiltet "Nej tak til reklamer". Det er kun reklamer, der uddeles via postvæsenet, som ikke kan havne i de postkasser eller brevsprækker, der er forsynet med skiltet.

Du kan kun gøre én ting. Nemlig lade være med at åbne hoveddøren, hvis en af omdelerne anmoder dig om det.

Med venlig hilsen
 
Erik Frodelund