Hvem har retten til en bog med to forfattere?

Hvis man har skrevet en bog sammen med en anden, hvem kan så give tilladelse til at dele af bogen kopieres?

Skal begge give tilladelse eller er det nok, hvis den ene giver tilladelsen?

Svar:

Hvis man skriver en bog sammen med en anden, laver man juridisk set et "fællesværk", hvilket er reguleret i ophavsretslovens § 6: 

"§ 6. Har et værk to eller flere ophavsmænd, uden at de enkeltes bidrag kan udskilles som selvstændige værker, har de ophavsret til værket i fællesskab. Enhver af dem kan dog påtale retskrænkelser. " 

Juridisk set skal I begge give jeres tilladelse til kopiering af bogen, med mindre andet er aftalt eller forudsat.

Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg