Må skolen offentliggøre på internet, hvornår jeg er til møde?

Min arbejdsplads (en skole) er i færd med at føre sig frem på internettet med egen hjemmeside. I den forbindelse er der planer om at offentliggøre aktiviteter.

Mit spørgsmål er nu: må skolen offentliggøre aktiviteterne med angivelse af sted, tidspunkt og deltagere (altså fx mit navn eller "alle lærere").

Jeg vil være meget utryg ved, at man på nettet kan se, hvornår jeg sidder til møde på skolen og ikke er hjemme.

På en eller anden måde føler jeg, det krænker mit privatliv, men er der lovmæssigt tænkt så langt?

Venlig hilsen og tak for alle de interessante sider, som jeg stadig bruger masser af tid på at læse.

SVAR.

Jeg har spurgt min kone, som også er folkeskolelærer, hvad hun mener, jeg bør svare på dit spørgsmål. Hun var ikke et sekund i tvivl: "nej, det kan en skole ikke gøre"!

Men en ting er hendes mening, en anden juraen på området. Og den halter ganske rigtigt en del efter udviklingen - ikke mindst når det gælder Internet.

Måske kan du forlange, at sådanne oplysninger ikke bliver "videregivet" - i dette tilfælde på Internet - med udgangspunkt i straffelovens § 264 d, der beskytter privatlivets fred. Reglen bestemmer nemlig følgende:

"Med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver medelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold...".

Bestemmelser har blandt andet været brugt til at straffe en fagforening, der indrykkede en annonce med navne og adresser på nogle strejkebrydere.

Selv om din situation ikke svarer til den nævnte, vil jeg mene, at du har en beskyttelsesværdig interesse i, at indbrudstyve og andre ikke kan gå ind på Internet og se, hvornår der er "fri adgang" til dit hjem.

Medieansvarsloven er ikke direkte anvendelig på en skoles Internet-linje, men som udgangspunkt bør skolen følge de samme etiske regler. For eksempel følgende:

"Meddelelser, som kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentliggørelse".

Prøv at tage en debat med inspektøren, og lad mig - af faglig nysgerrighed - vide, hvad sagen ender med.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund