Må jeg frit referere andres tekster?

Hej Familieadvokat,
 
 Må jeg læse en bog, et kapitel eller en side og så, med egne ord,  genfortælle hvad der stod?
 
Helt konkret må jeg så "kopiere" beskrivelser af planter, og hvordan disse skal passes m.m., så længe jeg bruger mine egne ord?

Svar:

Ja - du må gerne referere, hvad du har læst et andet sted.

Ophavsretten til en tekst gælder kun den konkrete formulering af teksten - ikke tekstens idé/indhold. Sørg blot for, at du virkelig benytter dine egne ord og skaber en selvstændig tekst.

Du nævner, at du vil kopiere beskrivelser af planter. Jeg må i den forbindelse gøre dig opmærksom på, at selv om du blot referere andres beskrivelse og overholder ophavsretsloven, kan du bryde andre love.

Hvis du eksempelvis selv vil udgive en konkurrerende bog om planter og deres pasning, gælder der således et princip om, at man som erhvervsdrivende skal overholde ”god markedsføringsskik”, som det er udtrykt i markedsføringsloven.

Det ville formentlig være i strid mod dette princip, hvis du blot tager hele indholdet fra en konkurrerende bog, da det vil blive betragtet som en såkaldt illoyal udnyttelse af andres erhvervsmæssige indsats. Du må gerne konkurrere – men konkurrencen skal være fair! 

Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg