Hvordan kan min datter bliver uddannet som advokatsekretær?

Spørgsmålet falder nok lidt uden for de andre spørgsmål.

Jeg har en datter der gerne vil være advokatsekretær.

Kommer man i mesterlære ? 

Starter man med en kontoruddannelse og uddanner sig videre til advokatfaget ?

Der findes en uddannelse med korrenspondance-undervisning, starter man der ?

Svar:

Det kan være svært at finde en elevplads på et advokatkontor, da mange advokatfirmaer desværre ikke længere påtager sig at oplære elever. Men når der opslås en elevplads på et advokatkontor, må man være forberedt på, at ansøgere med HG Handelsskolernes Grunduddannelse vil blive foretrukket. Elever, som ikke har denne grunduddannelse, skal nemlig længere tid på skole i elevtiden.

Da branchen imidlertid som nævnt ikke selv uddanner kontorelever (advokatsekretærelever) nok, er det mig bekendt udbredt praksis, at man i stedet tager andre kontoruddannede ind, som derefter sendes på relevant efteruddannelse.

Specielt i hovedstadsområdet på de meget store advokatkontorer er advokatsekretærer meget specialiserede, medens der i provinsen på mindre advokatkontorer er mere brug for allround-uddannede advokatsekretærer.

Advokatsekretær-Skolen ejes af Det danske Advokatsamfund. Skolen blev overtaget i 1996 fra to advokatsekretærer, som gennem mange år havde drevet skolen i privat regi med Advokatsamfundet som anpartshaver. Advokatsekretær-Skolen tilbyder en grunduddannelse til dem, der allerede er ansat - eller som ønsker ansættelse på et advokatkontor eller dermed beslægtet virksomhed.

Et kursus på Advokatsekretær-Skolen er ikke en egentlig kontoruddannelse, og det er mine sekretærers erfaring, at det er sværere at gennemføre kurset, hvis man slet ingen erfaring har med arbejdet på et advokatkontor.

For erfarne advokatsekretærer er der også mulighed for at videreuddanne sig til Juridisk EliteSekretær (Paralegal).

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600