Skal jeg betale 250 kr. i gebyr for at få aktindsigt i min journal hos vagtlægen?

I forbindelse med at jeg skulle bruge udskrift af mine journaloplysninger fra egen læge henvendte jeg mig til denne. Her fik jeg uden problemer udskrift af disse. Samtidig henvendte jeg mig til vagtlægerne i amtet for samme oplysninger.

Jeg fik disse oplysninger, og har efterfølgende fået et honorarkrav fra vagtlægeadministratoren på kr. 250,00 for ulejligheden. Han skriver at han har måtte køre til en anden by for at udskrive disse. Det gør han i øvrigt tit, da han er administrator for lægevagtsordningen.

Spørgsmålet er som følger :

Kan han fremsætte et sådan krav om betaling for indsigt i egne journaloplysninger ?

og i givet fald hvilke love kan han henvise til ?

SVAR.

Der kan IKKE opkræves et sådant gebyr, for det er der ikke hjemmel til i bekendtgørelse nummer 938 af 7. december 1993 om betaling for udskrifter m.v. efter lov om aktindsigt i helbredsoplysninger.

Efter denne bekendtgørelse kan der i visse tilfælde forlanges 10 kr. pr. kopieret side, dog maksimalt 200 kr.

Send vagtlægen et brev, hvor I forklarer, at der ikke i dansk lovgivning er hjemmel for et gebyr på 250 kr. for at udlevere de ønskede oplysninger, og at I - hvis kravet opretholdes - vil indbringe sagen for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn efter § 3 stk. 4 i lov om aktindsigt i helbredsoplysninger.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund