Gælder forvaltningsloven ikke for politiet?

Min kone var den 1.9.97 ude for et færdseluheld. Hun var på cykel og blev kørt over af en bilist. Bilen kørte over det ene ben - hun var så heldig at intet brækkede - men er naturligvis temmelig medtaget.

Efter ambulancen kom politiet og optog rapport.

Jeg ringede 3 dage senere til politiet og bad om en kopi af politirapporten. Det kunne jeg ikke få. Begrundelsen var "at sådan var proceduren".

Dagen efter ( i dag) ringede jeg igen til politiet og talte med en anden betjent. Jeg henviste til forvaltningsloven og retten til aktindsigt. Det kunne jeg stadig ikke få, men nu var begrundelsen at politiet i denne sag arbejdede efter færdselsloven og der stod ikke noget om aktindsigt.

Jeg (min kone) fik dog tilbudt at komme på politistationen og læse hendes udsagn. (i parantes bemærket blev min kone afhørt på skadestuen kort efter uheldet, mens 2 sygeplejersker vaskede sår og pillede asfaltsten ud af benet?)

Jeg spurgte, hvordan forsikringsselskabet afgør skyldsspørgsmålet og fik oplyst at forsikringsselskabet fik tilsendt kopi af politirapporten.

Mit spørgsmål er:

Gælder forvaltningsloven ikke for politiet?

Jeg har svært ved at se begrundelsen for denne afvisning - min kone har dog en vis interesse i denne sag.

SVAR.

Jo - det gør den!

Da din kone er part i sagen, har hun krav på aktindsigt, men det er politiet, der afgør, om hun skal have en kopi eller kan læse - og eventuelt tage notater - politirapporten på stedet.

Få eventuelt din kone til at sende politiet et brev, hvor hun anmoder om aktindsigt i sin egen sag.

Efter forvaltningslovens § 9, stk. 3 er sager om "strafferetlig forfølgning af lovovertrædelser" undtaget fra såkaldt partsindsigt. Men det gælder kun, indtil sagen er afgjort. Derefter kan en part, såfremt vedkommende kan anføre en rimelig begrundelse, kæve indsigt i sagen.

Men din kones trafikuheld hører ikke under denne kategori af sager.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund