Er video-overvågning lovlig?

Hvilke regler er der for fjernsyns-/videoovervågning på offentligt område f.eks. offentlig vej, privat fællesvej el.lign. ?

Aktuelt drejer det sig om, at der på en nabobygning er monteret to kameraer som er rettet mod fortovsarealet. Bygningen er beliggende på en privat fællesvej, og overvågningskameraerne er monteret, så de kan optage langs bygningens facade.
 
Svar:

Der må ikke videoovervåges på offentligt område, fx på et offentligt fortov eller en offentlig vej. 

Til gengæld er det lovligt at videoovervåge på en private grund, blot kameraerne ikke rækker længere end til skellet.

Med venlig hilsen
 
Erik Frodelund