Kan retten kræve 175 kr. for en udskrift af retsbogen?

Er det rigtigt, at retten er berettiget til at opkræve et gebyr på 175 kr. for at udskrive en kopi af retsbogen? Og er det uafhængigt af, om man er en impliceret part?

SVAR.

Ifølge § 48, stk. 1 i lov om retsafgifter skal der svares et gebyr på 175 kr. for retsbogsudskrifter. Dette gebyr skal betales, uanset om udskriften er på 100 sider eller kun på 1 side.

Der gælder dog en række undtagelser, hvorefter udskriften er gratis. Dette gælder bl. a. den første udskrift til parterne af en retsafgørelse eller et retsforlig i en borgerlig retssag, jf. § 49, stk. 2, litra 1 i retsafgiftsloven.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg