Skal man betale for et indledende møde med en advokat?

Jeg beder Familieadvokaten oplyse, hvad man som potentiel ny klient kan forvente at betale, hvad er normen, for et første/indledende møde med en advokat.

Årsagen til spørgsmålet er, at jeg ved indledende møde har oplevet ,ved een advokat ikke at skulle betale og ,ved en anden, at skulle betale ca halvdelen af vedkommendes normale salær.

Jeg mener at man som klient, gennem en telefonkontakt, ikke har mulighed for at vurdere advokatens formåen samt at advokaten ligeledes ikke har alle af sagens facetter til at vurdere, om han vil tage sagen, hvorfor jeg føler det rigtigt, at salær først kommer på tale ved evt. efterfølgende aftale.

Svar:

Du skal som udgangspunkt altid betale for det første møde med en advokat - også selv om mødet ikke fører til, at der skal føres en sag eller oprettes et dokument

Mange advokater har den praksis med, at de ikke tager honorar for et sådant indledende møde, men dette giver dig ikke ret til at forvente, at alle advokater har en sådan praksis.

Du bør næste gang spørge advokaten, om du skal betale for det første møde, inden du aftaler mødet.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600