Må man kopiere billeder fra internettet?

Der ligger efterhånden et ufatteligt billedmateriale på internettet - er det lovligt, at tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto ?

SVAR:

Grafik og billeder på internettet henregnes rent juridisk til kunstværker, der er beskyttet af ophavsretsloven. Om retten til at kopiere og bearbejde materialet, siger loven blandt andet:

§ 2. Ophavsretten medfører, med de i denne lov angivne indskrænkninger, eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik.

Med andre ord: Ophavsmanden er den eneste, der må ændre på værket!

Både hjemmesiden som sådan, samt de individuelle elementer (fortrinsvis grafiske) på en hjemmeside er omfattet af ophavsretsloven. Det eneste krav, der stilles er, at dit værk skal være originalt, eller sagt mere juridisk: "Være frembragt ved en selvstændig skabende indsats".

Der er ikke noget krav om registrering ved myndighederne, som ved f.eks. patenter. Der er i Europa heller ikke noget krav om, at man gør opmærksom på, at man har ophavsret eller skriver det omtalte "©" ved sit værk - det er en sejlivet myte!

At nogen alligevel bruger det, kan blandt andet være ud fra overvejelser om, at de dermed gør det "ekstra" klart, at de skal spørges om lov før brug.

Nogle billeder er lagt ud på internettet af ophavsmænd, der samtidig udtrykkeligt giver deres samtykke til, at folk bruger billederne, som de lyster. På lignende måde udgiver nogle firmaer billede/clip-art CD-Rommer, hvor køberne frit kan benytte motiverne. Disse billeder er imidlertid at betragte som undtagelser - hovedreglen er stadig, at man skal spørge ophavsmanden om lov, før man kopierer og bearbejder billederne - internet eller ej!

Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg