Er det lovligt at forhandle kopier af mærkevarer?

Jeg vil gerne vide, hvad loven siger om import af uægte mærkevarer, som f. eks billige kopier af Gucci, Versace og Christian Dior. Er det ulovligt at indføre disse ting og sælge dem her? Det burde det jo være, men der er så mange der gør det..
Hvis det er ulovligt, hvorfor bliver der så ikke gjort noget ved de sider på nettet, hvor det sælges i store mængder?

Svar:

Hvis der er tale om kopi af mærkevarer, så er dette ulovligt efter Varemærkeloven. Man må imidlertid godt opkøbe mærkevarer i et land, hvor det er billigere end i Danmark og så sælge dem i Danmark. Men er der tale om kopivarer, er det ulovligt.

Jeg kan ikke svare dig på, hvorfor man ikke gør noget ved de sider på internettet, hvor handlen foregår. Det er formentlig fordi det er en omfattende og ressourcekrævende proces, der skal sættes i gang. Man skal have nedlagt et forbud ved fogedrettens hjælp, hvorefter man skal anlægge sag. Dem der kopiere varer kan herefter straffes med bøde og i særlige tilfælde med op til fængsel i 1 år. Erstatningen til varemærkeindehaveren er normalt ikke særlig stor, og er jo også afhængig af at dem, der straffes kan betale. Måske vurderer de store varemærker ikke at det er pengene værd at køre sag, da der jo er så mange, der kopiere og da man jo til syvende og sidst godt kan se forskel på varerne. De mennesker der køber ægte varer vil nok alligevel ikke købe de uægte og omvendt.

Men som sagt dette er blot mine betragtninger.

I hvert fald har varemærkeindehaverne mulighed for at forbyde kopieringen, da denne er ulovlig.

Venlig hilsen

Annette Hansen