Brevhemmelighed

Vi har på min arbejdsplads diskuteret om, der er posthemmelighed for breve sendt til en navngiven person i et firma, således at forstå, at der kan sendes privat post, som andre i firmaet ikke må åbne.

Jeg mener, at jeg for år tilbage har hørt på radioen, at der kan sendes privat post til en navngiven person i et firma, og som må betragtes som omfattet af begrebet posthemmelighed. Formuleringen ved adressering ville være afgørende for om, der er tale om privat post eller om firmaets post.

Står personens navn før firmaets mener jeg, at der er tale om privat post, mens hvis firmaets navn står først eller der anvendes Att. er der tale om post til firmaet jvf. følgende eksempler

Afd.leder Hans Hansen
Revl og Krat A/S
Jubelvej 31
1234 Storby

Denne adressering, mener jeg, skal anses for privat post, og som sådan, kun må åbnes af Hans Hansen, mens

Revl og Krat A/S
Jubelvej 31,
1234 Storby

Att.: afd.leder Hans Hansen

og

Revl og Krat A/S,
afd.leder Hans Hansen,
Jubelvje 31,
1234 Storby

er post til firmaet blot med nævnelse af en bestemt medarbejder, og derfor kan åbnes af en hvilken som helst medarbejder.

Er ovennævnte påstand korrekt ?

Er posthemmelighed i denne betydning bestemt i en lov, bekendtgørelse eller lignende, og i såfald hvilken ?

Hvis der findes kommentarer til en sådan lovtekst, hvor finder jeg så disse?

SVAR.

Reglerne om brevhemmeligheden findes i straffelovens § 263, stk. 1, nr. 1, som lyder således:

§ 263. Med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget

1) bryder eller unddrager nogen et brev, telegram eller anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet,

Der findes en Kommenteret Straffelov (5. udg. 1994) af Vagn Greve, Asbjørn Jensen, Bent Unmack Larsen, Per Lindegaard og Gorm Toftegaard Nielsen.

Jeg har ikke i kommentaren kunnet finde en stillingtagen til de af dig rejste spørgsmål.

Jeg er umiddelbart af den opfattelse, at den af dig opstillede måde til sondring mellem privat post og firmapost lyder rigtig.

Jeg tror dog ikke, at der er helt klare, indarbejdede kriterier for, hvornår et brev er privat, når det er sendt til firmaadressen.

Skulle et privat brev blive læst af andre, vil han eller hun kun yderst sjældent kunne straffes, idet de pågældende med god ret vil kunne gøre gældende, at de ikke havde forsæt til at krænke brevhemmeligheden. De kan jo blot sige, at de troede at brevet var til firmaet.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg