Skal jeg have forfatternes tilladelse til at bringe citater på min hjemmeside?

Jeg er ved at udarbejde en internethjemmeside - (til ikke-kommercielt formål), - med en masse tekst som jeg selv skriver. 

I mange af mine tekster, bringer jeg citater fra andre bøger, aviser samt hjemmesider (med angivelse af kilder og forfatter).

 Jeg har spurgt Dansk Forfatterforening om jeg har lov til at gøre dette, uden først at indhente tilladelse hos pågældende ophavsretsmænd. De hævder, at jeg skal kontakte dem (forfatterne), og søge om tilladelse, før jeg bringer sådanne citater. (Der er tale om enkelte sætninger - nogle gange hele afsnit. Så heller ikke mere). Jeg kommenterer det så i mine egne tekster. Jeg kan ikke umiddelbart finde belæg for deres påstand i ophavsretsloven. 

Er det virkelig rigtigt, at jeg ikke kan bringe sådanne tekst-citater på min hjemmeside, uden først at spørge pågældende forfattere om lov?

Svar:

Dansk Forfatterforening har ikke ret. Der er særskilt givet ret til at citere fra andres værker i Ophavsretslovens § 22, der lyder: 

"Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet".

Det afgørende er, at du citerer loyalt (ikke forvansker meningen), ikke citerer med økonomisk gevinst for øje og ikke citerer for meget. Citatet skal være en mindre ting i forhold til dit selvskrevne værk, således at du er ophavsmand til størstedelen af f.eks. artiklen, og artiklen ikke bare består af et langt citat.

Overholder du imidlertid disse betingelser (hvilket ikke er så svært i praksis, som det kan lyde), kan du frit citere uden at spørge nogen om lov!

Jeg har skrevet en 50 siders afhandling (!) om citatretten som kan læses i sin helhed online på adressen http://www.themis.dk/studenterafh.html, hvis du har lyst til at vide (meget) mere om emnet.
 
Jeg har desuden lavet denne korte checkliste, som evt. kan være dig til hjælp ved udarbejdelsen af dit web-site:

 Kort checkliste over, hvorvidt et citat er i overensstemmelse med ophavsretsloven:

  1. Er det citerede en del af et beskyttet værk? (Hvis nej, så går du fri).

  2. Er der tale om så kort et citat, at det citerede reelt ikke har værkshøjde? (Hvis ja, så går du fri.)

  3. Er der en loyal hensigt med citatet? (Det vil typisk være ulovligt snylteri, hvis der er penge i det. Reelle kunstneriske, videnskabelige og debatbegrundede formål anses for legitime.)

  4. Har citatet en passende beskeden længde i forhold til dit eget værk?

  5. Er der angivet navn OG kilde for citatet?

  6. Har du undladt at ændre i citatet? (Kun absolut påkrævede ændringer kan tillades. Krænkende ændringer kan aldrig tillades, jf. § 11, 1.)

Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg