Et det korrekt, at en advokat skal have kopi af mit kørekort og sygesikringsbevis ved det første møde?

Ved indledende møde med en advokat fra blev jeg bedt om at udlevere kørekort og sygesikringsbevis, således at advokaten kunne tage et kopi. 

Han oplyste, at lovgivningen krævede, at advokater skulle sikre sig klientens ID. Dette for at sikre sig mod hvidvaskning.

Er denne oplysning rigtig?

Svar:

Advokaten krav er korrekt ifølge hvidvaskloven, hvis der ydes advokatbistand i følgende situationer:

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600